Povodňový plán města KrupkaVzor vyhlášení SPA

Povodňový orgán města Krupka

 

Vyhlášení druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – na území města Krupka na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Podle hlášení povodňového orgánu města Krupka dne ______. _____. _______ v _____:_____ hod bylo na vodním toku ________________ v profilu _____________ v _____:______ hod dosaženo hodnot výšky hladiny _______ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stavu pohotovosti / III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení.

Povodňový orgán města Krupka vyhlašuje druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Krupka na vodním toku _______________________ v profilu ____________________ dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Teplice.

 

V Krupce dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

 

__________________________________

Předseda povodňového orgánu města Krupka