Povodňový plán města KrupkaPovodňová kniha

Způsoby zápisů do Povodňové knihy

1) Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány a organizace, jimž to ukládá toto nařízení; zapisují se do ní zejména:
          a) doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu)
          b) doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání
          c) obsah příkazů
          d) popis provedených opatření
          e) výsledky povodňových prohlídek

2) Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené a jsou povinny každý zápis podepsat.

Osnova pro zapisování do povodňové knihy