Povodňový plán města KrupkaEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Krupka I.(Zalužanský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Krupka II. (Unčínský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Krupka III. (Maršovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Krupka IV. (Krupský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Maršov - opěrná zeď (Maršovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Maršov - pilíř mostu (Unčínský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrchoslav - most (Zalužanský potok)