Povodňový plán města KrupkaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Krupka

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Krupka a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území města Krupka je Zalužanský potok. Číslo hydrologického pořadí 1-14-01-0972-0-00, 1-14-01-0974-0-00. Zalužanský potok pramení v Krušných horách na jižním svahu v nadmořské výšce 459 m n. m. Od pramene teče potok jihovýchodním směrem k vodní nádrži Kateřina, která leží jak na katastrálním území obce Modlany, tak i na území města Krupka. V obci Chabařovice se směr toku mění na severovýchodní a vlévá se zprava do Ždírnického potoka na ř. km 6. Plocha povodí činí 57,0 km2 s délkou toku 10,4 km. Zalužanský potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Podélný sklon Zalužanského potoka


Krupský potok
(číslo hydrologického pořadí 1-14-01-0972-0-00) pramení na katastrálním území města Krupka  cca 643 m n. m. Následně vodní tok teče jižním až jihovýchodním směrem do intravilánu města Krupka. U železniční trati tok mění směr na západní a teče podél trati, kde se zleva vlévá do Zalužanského potoka ř. km 6,44.

Podélný sklon Krupského potoka

 

Maršovský potok (číslo hydrologického pořadí 1-14-01-0974-0-00) pramení na jih od Habartic u Krupky (součástí města Krupka), v nadmořské výšce 752 m n. m. Následně teče jižním směrem přes intravilán města a vlévá se do vodní nádrže Kateřina.

Podélný sklon Maršovského potoka

 

Unčínský potok (číslo hydrologického pořadí 1-14-01-0974-0-00) pramení na severovýchodním úpatí Komáří hůrky na katastrálním území města Krupka ve výšce cca 737 m n. m. Následně teče jižním až jihovýchodním směrem přes intravilán města Krupka a zprava se vlévá do Maršovského potoka na ř. km 1,48. 

Podélny profil

Podélný sklon vodního toku Unčínský potok

 

Vodní toky na území města Krupka 


Základní údaje o vodních dílech na území města Krupka

Přehled vodních děl na území města Krupka naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní díla".
Na území města Krupka se nachází několik vodních děl, mezi významnější patří:
  • Kateřina - průtočné vodní dílo na Zalužanské potoce. Je sem taktéž svedena výpust z vodní nádrže Modlany. Kateřina měla protipovodňovou funkci a chránila důl v Chabařovicích - dnešní Miladu. Vlastníkem je obec Modlany a město Krupka.
  • Volavka
  • Vápenka
  • Kotelní jezírko