Povodňový plán města KrupkaPříslušné související povodňové komise

Město Krupka nemá oficiálně stanovenou povodňovou komisi. Činnost povodňového orgánu zajišťuje rada města.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 1
Tel.: 417 803 111, 417 861 253
E-mail: podatelna@mukrupka.cz
náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Tel.: 417 510 111
E-mail: stabl@teplice.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.