Povodňový plán města KrupkaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 1
Tel.: 417 803 111, 417 861 253
E-mail: podatelna@mukrupka.cz
náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Tel.: 417 510 111
E-mail: posta@teplice.cz

Odbor životního prostředí
Krupská 346/2, 415 95 Teplice
Vedoucí odboru - Ing. Dagmar Teuschelová
Tel.: 417 510 560, 417 510 577
E-mail: teuschelova@teplice.cz


Vodoprávní úřad
Anita Stelzerová
Tel.: 417 510 563
E-mail: stelzerova@teplice.cz

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.:  475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Irena Jeřábková
Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - RNDr. Tomáš Burian
Tel.: 
475 657 160
E-mail: 
burian.t@kr-ustecky.cz

Vodního hospodářství
Ing. Barbora Svěcená
Tel.: 475 657 125
E-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz

Mgr. Jan Koch
Tel.: 475 657 180
E-mail: koch.j@kr-ustecky.cz