Povodňový plán města KrupkaVzor odvolání SPA

Povodňový orgán města Krupka

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Krupka na vodním toku ____________________________ v profilu __________________________

Povodňový orgán města Krupka odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Krupka na vodním toku _______________________ v profilu ____________________ dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Krupce dne _____. _____. _____  v _____:______ hod

 

 

__________________________________

Předseda povodňového orgánu města Krupka