Povodňový plán města KrupkaPOVODŇOVÝ PLÁN města Krupka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR956/037965/2023; ze dne 15. 09. 2023
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/42886/2023-2/032100; ze dne 05. 09. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Teplice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MgMT/112831/2023/Po; ze dne 06. 11. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 12. 2023
offline verze 07. 12. 2023
digitalizovaná verze 07. 12. 2023
databáze POVIS 07. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i