Povodňový plán města KrupkaHladinoměry - Krupka

Maršov - opěrná zeď (Maršovský potok)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na opěrné zídce u objektu č. p. 19 v Revoluční ul. na Maršovském potoce (2,21 ř. km). Hlásný profil ve formě značek na opěrné zdi neposkytuje přenos dat a je provozován městem Krupka.

Maršov - pilíř mostu (Unčínský potok)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na pilíři mostu přes Unčínský potok (1,42 ř. km) u křižovatky Revoluční a Krátké ulice. Hlásný profil ve formě značek na pilíři mostu neposkytuje přenos dat a je provozován městem Krupka.

 

TE-06 - Krupka I. (Zalužanský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě na ulici 1. Máje/silnici č. II/253 přes Zalužanský potok (8,86 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů. 

TE-07 - Krupka IV. (Krupský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku na ulici Husitská přes Krupský potok (3,383 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů.

TE-10 - Krupka II. (Unčínský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku lesní cesty přes Unčínský potok (3,086 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů. 

TE-11 - Krupka III. (Maršovský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě na ulici Nad Tratí přes Maršovský potok (3,288 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů.

Vrchoslav - most (Zalužanský potok)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na propustku u firmy Šrouby Krupka s.r.o. (Nádražní 127) přes Zalužanský potok (8,34 ř. km). Hlásný profil ve formě značek na opěrné zdi neposkytuje přenos dat a je provozován městem Krupka.