Povodňový plán města KrupkaZpůsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňového orgánu jsou při změně svých kontaktních údajů povinni nahlásit tuto skutečnost předsedovi povodňového orgánu, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.