Povodňový plán města KrupkaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Krupka a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Teplice, Novosedlická 758, 415 01 Teplice
Vedoucí provozu: Ing. Ivo Šrámek
Tel.: 417 515 710
E-mail: sramek@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Krupka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDTV ČHP
Zalužanský potok (0-8.922 ř. km) 10100941 1-14-01-0974-0-00, 1-14-01-0972-0-00
Maršovský potok (0-3.106 ř. km) 10101920 1-14-01-0974-0-00
Přítkovský potok (0-1.594 ř. km) 10103269 1-14-01-0973-0-00
Unčínský potok (0-1.904 ř. km) 10283958 1-14-01-0974-0-00
Krupský potok (0-3.299 ř. km) 10105966 1-14-01-0972-0-00
Bohosudovský potok 10227652 1-14-01-0974-0-00
Fojtovický potok 10107818 1-15-02-0310-0-00
LBP Zalužanského p. od Přestanova 10234765 1-14-01-0974-0-00
PBP Mohelnice od Habartic 10236875 1-15-02-0310-0-00
Horský potok 10112918 1-14-01-0972-0-00
bezejmenný tok 10234766 1-14-01-0974-0-00
bezejmenný tok 10220638 1-14-01-0972-0-00
bezejmenný tok 10225330 1-14-01-0972-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Vedení: Ing. Michal Rousek
Tel.: 956 956 111
E-mail: st956@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Krupka:
Ing. Martin Šultys
Tel.: 956 956 405, 725 132 893
E-mail: martin.sultys@lesycr.cz

Martin Kienast
Tel.: 956 956 404, 725 838 899
E-mail: martin.kienast@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Krupka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDTV ČHP
Zalužanský potok (8.922-10.525 ř. km) 10100941 1-14-01-0974-0-00, 1-14-01-0972-0-00
Maršovský potok (3.106-6.488 ř. km)  10101920 1-14-01-0974-0-00
Přítkovský potok (1.594-5.726 ř. km) 10103269 1-14-01-0973-0-00
Unčínský potok (1.904-5.284 ř. km) 10283958 1-14-01-0974-0-00
Krupský potok (3.299-4.598 ř. km) 10105966 1-14-01-0972-0-00
Bohosudovský potok (0.602 - 1.054 ř. km) 10234740 1-14-01-0972-0-00 | 1-14-01-0974-0-00
PBP do Fojtovického rybníka 10229822 1-15-02-0310-0-00
bezejmenný tok 10232424 1-14-01-0972-0-00
Vrchoslavský potok 10116093 1-14-01-0972-0-00
bezejmenný tok 10234747 1-14-01-0972-0-00

 

  • Vodní toky spravované městem Krupka
Správce:
Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 1
Tel.: 417 803 111, 417 861 253
E-mail: podatelna@mukrupka.cz

Odbor územního plánování a stavebního řádu:
Ing. Radka Jíchová
Tel.: 417 803 138, 776 728 176
E-mail: radka.jichova@mukrupka.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDTV ČHP
Bohosudovský potok (0-0.602 ř. km) 10234740 1-14-01-0974-0-00, 1-14-01-0972-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDTV ČHP
bezejmenný tok 10225168 1-15-02-0310-0-00
bezejmenný tok 10234755 1-14-01-0974-0-00