Povodňový plán města KrupkaOsnova pro sledování škod a činností

 

Jednotka

Na území města

Popis

Zaplavená plocha celkem

ha

   

Zemědělská půda

ha

   

Lesní půda

ha

   

Počet zemřelých

osob

   

Počet zničených RD / bytových domů

ks

   

Počet poškozených RD / bytových domů

ks

   

Počet evakuovaných osob

osob

   

Počet nouzově ubytovaných osob

osob

   

Počet příslušníků AČR

osob

   

Počet příslušníků HZS

osob

   

Počet příslušníků Policie ČR

osob

   

Horská služba

osob

   

Rozsah škod na bytovém fondu

tis. Kč

   

Náhradní ubytování

tis. Kč

   

Vnitřní vybavení domácností

tis. Kč

   

Budovy a haly

tis. Kč

   

Veřejné nebytové plochy

tis. Kč

   

Škoda na vodovodech a kanalizacích

tis. Kč

   

Škoda na ČOV

tis. Kč

   

Vedení a inženýrské sítě

tis. Kč

   

Škody v zemědělství

tis. Kč

   

Škody na komunikacích

tis. Kč

   

Škody na komunikacích (mosty)

tis. Kč

   

Škody na ČD

tis. Kč

   

Škody v energetice

tis. Kč

   

Škody v plynárenství

tis. Kč

   

Stroje, zařízení, výroba, obchod

tis. Kč

   

Vodní nádrže, rybníky, studny

tis. Kč

   

Majetek Povodí Ohře, státní podnik

tis. Kč

   

Majetek Lesy České republiky, s. p.

tis. Kč

   

Infrastruktura

tis. Kč

   

Školská zařízení

tis. Kč

   

Sociální zařízení

tis. Kč

   

Zdravotnictví

tis. Kč

   

Kulturní zařízení a památky

tis. Kč

   

Rekreace a zahradní chaty

tis. Kč

   

Sportovní zařízení

tis. Kč

   

Ostatní stavby

tis. Kč

   

Ekologické škody, sesuvy

tis. Kč

   

Přímé následky - odpady, zásobování

tis. Kč

   

Sociální dávky

tis. Kč

   

Jiné

tis. Kč