Povodňový plán SO ORP PřerovPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Přerov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM008968/2013-219/To; ze dne 01. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000942/2014; ze dne 03. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Č. j.: KUOK 35111/2014; ze dne 05. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 07. 2024
offline verze 12. 07. 2024
digitalizovaná verze 12. 07. 2024
databáze POVIS 12. 07. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i