Povodňový plán SO ORP PřerovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Přerov srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území správního obvodu ORP Přerov je při provodních odpovídajících průtoku Q100 ohrožováno téměř 5000 objektů, při Q20 cca 1800 objektů a při Q5 cca 175 objektů
 Ohrožené objekty na území SO ORP Přerov - agregované

Počet ohrožených objektů v jednotlivých obcích ve správním území ORP Přerov

Obec Počet ohr. objektů Popis
mapa
Beňov 13 při toku Moštěnky
Bochoř 17 rozlivem Bečvy v Přerově
Brodek u Přerova 340 most k Majetínu, okolo Broděnky, Tovární, Nerudova, Třebízského, Komenského ulice
Císařov 56 rodinné domy
Citov 31 domy podél toku Morávky
Čechy 9 domy podél toku Moštěnky
Čelechovice 7 rodinné domy ohrožené přívalovými dešti
Dobrčice 16 v rámci celé obce podél vodního toku
Domaželice 81 obytné domy podél toku po střed obce
Dřevohostice 186 podél Bystřičky a Moštěnky
Grymov 16 rodinné domy Vrbovec
Horní Moštěnice 270 obytné domy
Hradčany 2 rodinné domy
Kojetín 341 ulice Křenovská, Olomoucká, Zahradní, Podvalí, Ztracená, Závodí, Přerovská, Blanská, Kroměřížská, Padlých Hrdinů, Samota, Mlýnská, Stružní
Kokory 104 podél toku Olešnice a v jižní části obce přívalovými srážkami
Křenovice 14 rodinné domy podél Hané
Křtomil 93 domy podél Bystřičky
Lazníky 5 domy podél Říky
Lipová 9 okolí Bystřičky
Líšná 34 7 RD podél toku Líšenka a další z přívalových srážek
Lobodice 142 Zámlýní, Benátky, Blata, Mlýnský náhon
Měrovice nad Hanou 20 okolí Hané
Oldřichov 2 č. p. 26 a 27
Oplocany 24 podél toku Valové
Podolí 15 okolí Podolského potoka
Polkovice 2 autoopravna, farma
Prosenice 10 RD podél Strhance
Přerov 2236 zástavba v záplavovém území Bečvy
Radkova Lhota 7 okolí Moštěnky
Radkovy 12 okolí Moštěnky
Radslavice 10 č. p. 74, 75, 37, 139, 73, 93, 69, 68, 64, 65
Rokytnice 220 RD v okolí Bečvy
Říkovice 49 levý břeh Moštěnky, s přítokem od Bečvy
Stříbrnice 15 podél toku Hlavnice
Sušice 5 č. p. 28, 46, 50, 61, 88
Tovačov 243 obytné domy, chaty, garáže - Cimburkova, Annín, Podzámčí, kpt. Jaroše a okolí
Troubky 706 kompletní zástavba
Turovice 3 levý břeh Moštěnky
Uhřičice 81 pravý břeh Moravy
Věžky 1 rekreační objekt
Vlkoš 147 pravý břeh Moštěnky, s přítokem od Bečvy


Ohrožující objekty

Ohrožujícími objekty na území SO ORP mohou být zejména areály zemědělských družstev, průmyslové areály, sklady nebezpečných látek a čistírny odpadních vod, u nichž hrozí zaplavení při povodních. 
Ohrožující objekty na území SO ORP Přerov
Kontaminovaná místa na území SO ORP Přerov 

Ohrožující objekty na území ORP Přerov

Tok
Obec Název Převažující účel budovy
Bečva Přerov Čerpací stanice infrastruktura (technické sítě a objekty)
Bečva Přerov čerpací stanice infrastruktura (technické sítě a objekty)
Bečva Přerov čerpací stanice infrastruktura (technické sítě a objekty)
Bečva Přerov ČOV čistírna odpadních vod
Bečva Přerov pivovar Zubr průmysl
Bečva Přerov Precheza a. s. průmysl
Bečva Přerov průmyslový areál - Kojetínská průmysl
Bečva Přerov průmyslový areál - Polní průmysl
Bečva Přerov průmyslový areál - Tovačovská průmysl
Bečva Přerov rozvodna Dluhonice infrastruktura (technické sítě a objekty)
Bečva Přerov zemědělský areál - Polní ulice zemědělství
Bečva Přerov zemědělský areál Osmek - Lužní ulice zemědělství
Bečva Troubky  Troubecká hospodářská a.s. zemědělství
Bečva Troubky Zeltr AGRO a.s. zemědělství
Moštěnka Beňov  ČOV čistírna odpadních vod
Moštěnka Dřevohostice  ČOV čistírna odpadních vod
Moštěnka Horní Moštěnice  Salix Morava a. s. průmysl
Splavská Tovačov  soukromý zemědělec zemědělství
Splavská Tovačov SOU Tovačov služby
Olešnice Brodek u Přerova  Hanácké závody a.s. průmysl
Olešnice Brodek u Přerova Moravamalt obytné budovy
Olešnice Kokory  ZD Kokory zemědělství
Mlýnský náhon Tovačov  Agro spol. s.r.o. zemědělství
Blata Lobodice  zásobník plynu výrobní a skladové prostory
Polkovický odpad           Polkovice  autoopravna neurčený
Polkovický odpad Polkovice Farma Polkovice zemědělství
 

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem SO ORP Přerov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadu Magistrátu města Přerov.