Povodňový plán SO ORP PřerovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Přerov srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území správního obvodu ORP Přerov je při povodních odpovídajících průtoku Q100 ohrožováno téměř 5000 objektů, při Q20 cca 1800 objektů a při Q5 cca 175 objektů
 Ohrožené objekty na území SO ORP Přerov - agregované

Počet ohrožených objektů v jednotlivých obcích ve správním území ORP Přerov

Obec Počet ohr. objektů Popis
mapa
Beňov 12 při toku Moštěnky
Bochoř 17 rozlivem Bečvy v Přerově
Brodek u Přerova 386 most k Majetínu, okolo Broděnky, Tovární, Nerudova, Třebízského, Komenského ulice
Císařov 58 rodinné domy
Citov 218 domy podél toku Morávky
Čechy 26 domy podél toku Moštěnky
Čelechovice 7 rodinné domy ohrožené přívalovými dešti
Dobrčice 16 v rámci celé obce podél vodního toku
Domaželice 37 obytné domy podél toku po střed obce
Dřevohostice 187 podél Bystřičky a Moštěnky
Grymov 15 rodinné domy Vrbovec
Horní Moštěnice 254 obytné domy
Hradčany 2 rodinné domy
Kojetín 341 ulice Křenovská, Olomoucká, Zahradní, Podvalí, Ztracená, Závodí, Přerovská, Blanská, Kroměřížská, Padlých Hrdinů, Samota, Mlýnská, Stružní
Kokory 119 podél toku Olešnice a v jižní části obce přívalovými srážkami
Křenovice 11 rodinné domy podél Hané
Křtomil 95 domy podél Bystřičky
Lazníky 5 domy podél Říky
Lipová 10 okolí Bystřičky
Líšná 42 7 RD podél toku Líšenka a další z přívalových srážek
Lobodice 137 Zámlýní, Benátky, Blata, Mlýnský náhon
Měrovice nad Hanou 28 okolí Hané
Nahošovice 12 obytné domy
Oldřichov 1 č. p. 27
Oplocany 26 podél toku Valové
Podolí 15 okolí Podolského potoka
Polkovice 4 autoopravna, farma
Prosenice 24 RD podél Strhance
Přerov 2236 zástavba v záplavovém území Bečvy
Radkova Lhota 4 okolí Moštěnky
Radkovy 13 okolí Moštěnky
Radslavice 10 č. p. 74, 75, 37, 139, 73, 93, 69, 68, 64, 65
Rokytnice 217 RD v okolí Bečvy
Říkovice 57 levý břeh Moštěnky, s přítokem od Bečvy
Stříbrnice 2 podél toku Hlavnice
Sušice 5 č. p. 28, 46, 50, 61, 88
Tovačov 228 obytné domy, chaty, garáže - Cimburkova, Annín, Podzámčí, kpt. Jaroše a okolí
Troubky 708 kompletní zástavba
Turovice 20 levý břeh Moštěnky
Uhřičice 88 pravý břeh Moravy
Věžky 1 rekreační objekt
Vlkoš 147 pravý břeh Moštěnky, s přítokem od Bečvy


Ohrožující objekty

Ohrožujícími objekty na území SO ORP mohou být zejména areály zemědělských družstev, průmyslové areály, sklady nebezpečných látek a čistírny odpadních vod, u nichž hrozí zaplavení při povodních. 
Ohrožující objekty na území SO ORP Přerov
Kontaminovaná místa na území SO ORP Přerov 

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem SO ORP Přerov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadu Magistrátu města Přerov.