Povodňový plán SO ORP PřerovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Přerov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512

Vedoucí provozu: Ing. Martin Jurečka
Tel.: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 7 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Přerov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP V ORP Přerov protéká správním obvodem obce:
Morava 10100003

4-10-03-1214-0-00,

4-10-03-1350-0-00,

4-12-01-0011-0-00,

4-12-01-0014-0-00,

4-12-01-0250-0-00,

4-12-01-0742-0-00,

4-12-01-0748-0-00,

4-12-01-0760-0-00

Kojetín, Lobodice, Tovačov, Uhřičice
Bečva 10100043

4-11-02-0640-0-00,

4-11-02-0660-0-00,

4-11-02-0680-0-00,

4-11-02-0700-0-00,

4-11-02-0721-0-00,

4-11-02-0722-0-00,

4-12-01-0011-0-00

Grymov, Prosenice, Přerov, Radslavice, Rokytnice, Tovačov, Troubky
Moštěnka 10100078

4-12-02-0720-0-00,

4-12-02-0760-0-00,

4-12-02-0800-0-00,

4-12-02-0840-0-00,

4-12-02-0860-0-00,

4-12-02-0880-0-00,

4-12-02-0921-0-00,

4-12-02-0922-0-00,

4-12-02-0940-0-00

Beňov, Čechy, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Radkova Lhota, Radkovy, Říkovice, Turovice, Žákovice
Haná 10100123

4-12-02-0580-0-00,

4-12-02-0600-0-00,

4-12-02-0620-0-00,

4-12-02-0641-0-00

Kojetín, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice
Blata 10100075

4-12-01-0241-0-00,

4-12-01-0243-0-00

Lobodice, Tovačov
Malá Bečva 10100361

4-12-02-0980-0-10,

4-12-02-0980-0-20

Kojetín, Lobodice, Tovačov, Troubky, Uhřičice
Morávka (rameno Moravy) 10100424

4-10-03-1301-0-00,

4-10-03-1303-0-00,

4-10-03-1340-0-00

Citov
Bystřička (do Moštěnky) 10100378

4-12-02-0850-0-00

Dřevohostice, Křtomil, Lipová
Olešnice (Kokorka) 10100183

4-10-03-1250-0-00,

4-10-03-1290-0-10,

4-10-03-1290-0-20

Brodek u Přerova, Citov, Kokory, Lhotka, Přerov, Zábeštní Lhota
Valová 10219482

4-12-01-0720-0-00,

4-12-01-0740-0-10,

4-12-01-0740-0-20

Lobodice, Oplocany, Polkovice, Uhřičice
Svodnice 10200068

4-12-02-0990-0-00

Bochoř, Horní Moštěnice, Přerov, Věžky, Vlkoš
Dolnonětčický p. 10100637

4-12-02-0830-0-00

Bezuchov, Dřevohostice, Oprostovice, Radkova Lhota, Radkovy, Žákovice
Kozrálka 10191623

4-12-02-0890-0-00,

4-12-02-0910-0-00

Domaželice, Líšná
Šišemka 10206282

4-12-02-0870-0-00

Bezuchov, Domaželice, Hradčany, Šišma
Strhanec 10100448

4-11-02-0691-0-40,

4-11-02-0693-0-00

Prosenice, Přerov
Loučka 10284318

4-10-03-1330-0-20,

4-10-03-1330-0-30

Brodek u Přerova, Citov
Mlýnský náhon 10206501

4-12-02-0962-0-00

Horní Moštěnice, Věžky, Vlkoš
Boleloucký p. 10200082

4-12-01-0242-0-10,

4-12-01-0242-0-20,

4-12-01-0242-0-30

Tovačov
Vlčidolka 10191892

4-12-02-0631-0-00,

4-12-02-0633-0-00

Kojetín, Křenovice
Býškovický p. 10195805

4-12-02-0750-0-00

Žákovice
Kostelecký p. 10192716

4-12-02-1310-0-00

Stará Ves
Splavská 10198353

4-10-03-1360-0-10,

4-10-03-1360-0-20

Tovačov
Boleloucký p. 10200288

4-12-01-0750-0-10,

4-12-01-0750-0-20,

4-12-01-0750-0-30

Lobodice, Uhřičice, Kojetín
Tvorovický p. 10189292

4-12-02-0610-0-00

Měrovice nad Hanou
Libuška 10192807

4-11-02-0630-0-00,

4-11-02-0640-0-00

Oldřichov, Sušice, Šišma
Rumza 10189797 4-12-02-0950-0-00 Stará Ves

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Příslušný správce toků na území ORP:
rajon 706 – Ing. Petr Onderka
Tel.: 724 623 865, 956 957 406
E-mail: petr.onderka@lesycr.cz

rajon 711 - Ing. Martin Valouch
Tel.: 724 524 002, 956 942 369
E-mail: martin.valouch@lesycr.cz

rajon 707 - Tomáš Janovský
Tel.:
 956 957 407, 724 523 979
E-mail: tomas.janovsky@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 4 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Přerov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT
ČHP V ORP Přerov protéká správním obvodem obce:
Blazický p. 10194459 4-12-02-0790-0-00 Žákovice
Říka 10219533

4-10-03-1260-0-00,

4-10-03-1280-0-00

Lazníčky, Lazníky, Přerov, Sobíšky, Výkleky, Zábeštní Lhota
Libosvárka 10390884 4-12-02-0780-0-00 Žákovice
Kyjanka 10191983 4-10-03-1270-0-00 Lazníky, Výkleky
Líšenka 10192639 4-12-02-0900-0-00 Líšná

 

  • Významné vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 4 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT ČHP V ORP Přerov protéká správním obvodem obce:
Císařovský p. 10191837 4-11-02-0722-0-00 Brodek u Přerova, Císařov, Citov, Tovačov, Troubky
Lukavec 10195352 4-12-02-1000-0-00 Troubky
Bezejmenný tok 15000130 4-12-01-0012-0-10 Troubky