Povodňový plán SO ORP PřerovEvakuace

Dokument vychází z Krizového plánu města Přerova.

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.