Povodňový plán SO ORP PřerovHladinoměry - Přerov

Beňov (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Beňov je vybudována na mostní konstrukci nad tokem Moštěnka na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Beňov. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Říkovice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Citov (Morávka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Citov je vodočetná lať, která se nachází na betonové mostní konstrukci v intravilánu obce Citov u  objektu koupaliště, naproti zámku.

Dluhonice (Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází v místní části Dluhonice u transformátorové stanice MEZ na pravém břehu Bečvy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Lipník nad Bečvou - ústí do Moravy. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Dobrčice (Dobrčický potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Dobrčice je vybudována na mostu přes Dobrčický potok na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dobrčice. Obec dále varuje obec Říkovice, která se nachází níže na toku Dobrčického potoka a příslušné ORP (Přerov).

Dřevohostice (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na mostu na konci městyse na toku Moštěnka. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Dřevohostice. Městys dále varuje obce Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Dub nad Moravou (Mlýnský náhon)

Hlásný profil kat. C ve správě městyse Dub na Moravou se nachází  u zahrádky Podmolíkových č. p. 471 Tučapy. Uvedené místo je v těsné blízkosti Mlýnského náhonu a počáteční míra  je na betonové patce.

Dub nad Moravou (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a Obecní úřad Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc). Provozovatelem hladinoměru je městys Dub nad Moravou.

Klopotovice (Blata)

Hlásný profil kat. B se nachází ve východní části obce u mostu č. 43516-1 na pravém břehu vodního toku Blata. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro celý vodní tok Blata. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Kojetín 1 - most Dr. Šíleného (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části intravilánu města Kojetín, východně od Kempu Kojetín na mostě Dr. Šíleného. Profil je osazen vodočetnou latí a kontroluje jej povodňová komise města Kojetín, která podle stavu na vodočtu rozhoduje mj. o uzavření uzavíratelného propustku na Grechtu.
Provozovatelem profilu je město Kojetín.

Kokory (Olešnice)

Hlásný profil kat. B se nachází v obci Kokory u lávky pro pěší, pod kostelem na pravém břehu. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Penčice až ústí Olešnice do Moravy. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Kroměříž (Morava)

Hlásný profil kat. A je umístěn v intravilánu města Kroměříže na pravém břehu Moravy u zámeckého parku asi 100 m nad mostem Karla Rajnocha. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: ústí Bečvy do Moravy - Spytihněv. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Křtomil (Bystřička)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Křtomil se nachází ve východní části obce, poblíž objektu č. p. 121. 

Lipová (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Lipová je vybudována na mostě přes Bystřičku u hlavní silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lipová. Obec dále varuje městys Dřevohostice a obce Turovice, Domaželice, které se nachází níže na toku Bystřičky a příslušné ORP (Přerov).

Líšná (Líšenka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Líšná se nachází na potoce Líšenka na ř. km 0,85. Je vybaven vodočetnou latí, na které je vyznačen III. SPA (červenou barvou).

Lobodice (Morava)

Hlásný profil kat. C je umístěn východně od intravilánu na mostě pod soutokem vodního toku Blata s Moravou. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. SPA jsou platné pro úsek: od hlásného profilu po soutok s vodním tokem Valová. Profil je ve správě obce Lobodice a monitoruje jej hlídková služba obce.

Majetín - most (Olešnice)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Majetín se nachází na hranici území obce Majetín a městyse Brodek u Přerova. Jedná se o most přes Olešnici na silnici III. třídy Majetín – Brodek u Přerova, kde probíhá měření od spodní pohledové strany mostu (od shora dolů).

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy, s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Litovel - soutok s Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Otonovice (Valová)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 4341‐1 přes tok Valová v místní části obce Hrubčice - Otonovice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starostové obcí Hrubčice a Bedihošť. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrubčice.

Podolí (Podolský potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Podolí je umístěna na mostě přes Podolský potok nedaleko obecní kapličky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Podolí. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Beňov, které se nachází níže na toku Podolského potoka a příslušné ORP (Přerov).

Polkovice (Valová)

Hlásný profil kat. B se nachází u silnice č. II/435 směrem na Oplocany na pravém břehu vodního toku Valová. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: celý vodní tok Valová. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Prusy (Moštěnka)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ Brno se nachází v místní části Prusy pod mostem, na pravém břehu. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Prusy - ústí do Moravy.

Přerov - C1 lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C2 železniční lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci železniční tratě přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C3 Penčice (Olešnice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes tok Olešnice v městské části Penčice u koupaliště. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba města a příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov). Provozovatelem hladinoměru je město Přerov.

Přerov - C4 (Strhanec)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Strhanec nedaleko soutoku s Bečvou. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov).

Radkova Lhota (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Radkova Lhota je umístěna na lávce za obcí. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Radkova Lhota. Obec dále varuje obec Radkovy a městys Dřevohostice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Radkovy (Dolnonětčický potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Radkovy se nachází na toku Dolnonětčický potok na ř. km 2,67. Je umístěno na kovové konstrukci zábradlí betonového mostu, který se nachází u obce Bezuchov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Radkovy, informace předává povodňovým orgánům městysu Dřevohostice a ORP Přerov.

Radkovy (Moštěnka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Radkovy se nachází přímo v obci Radkovy v profilu mostu na toku Moštěnka (ř. km 27,3). Hlásný profil je osazen vodočetnou latí, která slouží zejména pro vizuální kontrolu zvýšených vodních stavů v obci Radkovy. Přibližně 1 km nad tímto profilem se nachází hladinoměr s automatickým odesíláním dat - Radkova Lhota (Moštěnka).

Teplice nad Bečvou (Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází v Teplicích nad Bečvou, na toku Bečva, v areálu lázní Teplice n. Bečvou, cca 400 m nad lávkou pro pěší, levý břeh. SPA jsou platné pro úsek: Valašské Meziříčí - Lipník nad Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Tovačov (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází východně od Křenovského rybníka na mostě přes řeku Moravu. V místě dochází k vybřežení toku a vzniku povodní v Tovačově. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. SPA jsou platné pro úsek: od hlásného profilu po soutok s Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je město Tovačov.

Troubky (Bečva)

Hlásný profil kat. C je umístěn na východě města Tovačov na silničním mostu č. 434-008. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. SPA jsou platné pro úsek: od profilu po soutok s Moravou. Provozovatelem hladinoměru je město Tovačov.

Troubky (místní tok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Troubky je umístěn mimo koryto toku, jedná se o samostatně umístěný vodočet s měřícím zařízením uprostřed zaplavovaného pole. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrem s přenosem dat a vodočetnou latí.

Tršice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Tršice se nachází na mostě s propustkem přes Olešnici (mezi Zámeckým rybníkem a VD Tršice). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Tršice. Obec dále varuje město Přerov (místní část Penčice), které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Vrchoslavice (Haná)

Hlásný profil kategorie B se nachází na levém břehu řeky Hané v obci Vrchoslavice, nedaleko silničního mostu ev. č. 43319-2. Profil je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Vyškov (Haná)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Hané ve městě Vyškov na ulici Mlýnská - v těsné blízkosti aquaparku. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.