Povodňový plán SO ORP PřerovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přerov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise města Přerov.

Objízdné trasy pro jednotlivé obce jsou součástí povodňových plánů dotčených obcí.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Přerov: 

Silnice I. třídy:

 • I/55: zaplavení silnice při Q100 vodním tokem Moštěnka (Horní Moštěnice)
 • I/55: zaplavení silnice v obci Horní Moštěnice

Silnice II třídy:

 • II/150: zaplavení podjezdu - Brodek u Přerova, Křtomil
 • II/367: zaplavení silnice v obci Polkovice a mezi Kojetínem a Zlobicemi
 • II/434: zaplavení komunikace mezi obcemi Tovačov - Troubky nad Bečvou
 • II/435: zaplavení této komunikace jižně od obce Oplocany
 • II/435: zaplavení silnice v části Tovačov-Annín při průtocích >Q20 

Silnice III třídy:

 • III/4345: zaplavení silnice při Q100 vodním tokem Valová
 • III/0559: neprůjezdný most
 • III/4902: splachy z polí v obci Dobrčice
 • III/01860: neprůjezdný most - Podolí u Přerova
 • III/43519: zaplavení silnice při Q100 - Lobodice
 • III/43518: zatopení komunikace SV od obce Polkovice při Q20 - Valová
 • III/43716: zaplavení komunikace při odtoku povrchové vody z polní cesty - Nahošovice
 • III/43724: zaplavení komunikace vlivem rozlití vodního toku Moštěnka v severní části obce Radkovy
 • III/4347: zaplavení komunikace při Q100 jižně od obce Citov
 • III/43515: zaplavení silnice ve směru Citov-Císařov a ve směru Citov - Věrovany
 • III/43325: zaplavení komunikace v důsledku vybřežení vodního toku Haná jižně od obce Měrovice nad Hanou

Místní komunikace

 • Dřevohostice: zaplavení komunikace vlivem vzpříčení splavenin a ucpání mostu na ulici Lány
 • Radkov Lhota: neprůjezdná komunikace
 • Lipová u Přerova: splachy z polí - neprůjezdná místní komunikace
 • Turovice: neprůjezdný most
 • Kokory: zaplavení místní komunikace přívalovými vodami
 • Líšná u Přerova: zaplavení místní komunikace přívalovými srážkami u zemědělského družstva; zaplavení komunikace u autobusové zastávky, náves; zaplavení příjezdové komunikace na jihu obce
 • Radkovy: zaplavení mostu na místní komunikaci v Radkovech při Q100
 • Uhřičice: zaplavení místních komunikací na východě intravilánu obce
Dopravní omezení na území ORP Přerov
Objízdné trasy na území ORP Přerov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.