Povodňový plán SO ORP PřerovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov
Tel.: 581 268 111
E-mail: posta@prerov.eu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Vedoucí odboru - RNDr. Pavel Juliš
Tel.: 581 268 232, 602 788 236
E-mail: pavel.julis@prerov.eu

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Vedoucí oddělení - Ing. Ivana Hřibová
Tel.: 581 268 231
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor 
životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru - Mgr. Ing. Jitka Hejlová
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Lucie Michalová
Tel.: 585 508 395
E-mail: l.michalova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra