Povodňový plán SO ORP PřerovSrážkoměry - Přerov

Beňov

Srážkoměrná stanice provozovaná obcí Beňov je umístěna na stěně ve dvoře obecního úřadu. Varovné SMS jsou odesílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Beňov.

Dřevohostice

Srážkoměrná stanice ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na střeše za Úřadem městyse Dřevohostice. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise městyse Dřevohostice.

Dřevohostice (ČHMÚ)

Automatická srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 238 m na upravené zahradě rodinného domu č. p. 181 v městysi Dřevohostice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu obce v zemědělském areálu u hráze rybníka. Provozovatelem srážkoměru je obec Měrovice nad Hanou.

Přerov - ČHMÚ

Srážkoměr je umístěn v areálu Zemědělské školy v Přerově blízko zemědělské plochy ve výšce 210 m n. m. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Přerov - hasičská zbrojnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice v ul. Šířava. Provozovatelem je město Přerov.

Přerov - Penčice

Srážkoměrná stanice je umístěna na koupališti v městské části Přerov-Penčice. Stanice je nevyhřívaná, při nízkých teplotách dochází k zamrzání, a proto v období nízkých teplot není možný online přenos. Provozovatelem srážkoměru je město Přerov.

Tovačov

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše zdravotního střediska (objekt č. p. 175) v centrální části města. Provozovatelem srážkoměru je město Tovačov.