Povodňový plán SO ORP PřerovPovodňové značky

Níže publikovaný dokument obsahuje povodňové značky včetně fotodokumentace, situované na území města Přerov.

Seznam povodňových značek na území města 

Ulice Popis umístění - adresa Poznámka
Bezručova park Tubus majáků
Bezručova 770/4 - Loděnice Napravo od vstupních dveří
Bezručova 913/10 - ORNIS Roh budovy u vstupní brány
Bezručova Restaurace Laguna Nad vstupem do restaurace
Husova 632/1 – nádraží ČD Vstup do informačního centra
Kosmákova 2165/33 – rodinný dům Pravý roh budovy
Komenského 800/29 – Gymnázium Napravo od vstupu do školy
Komenského 40 - lékárna Objekt Bartošova 476/1
Malá Dlážka 589/4 - ZŠ a MŠ Pravý roh čelní stěny
Michalov - park 1134/1 - restaurace Nalevo od vstupu
Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20 - ČEZ a.s. Nalevo od vstupu pro pěší
Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 – Precheza Vstup k osobní vrátnici
Palackého 1381/25 – Vysoká škola Napravo od vstupu do budovy
Trávník 748/1 – dům s peč. služ. Napravo od vstupních dveří
Trávník 165/27 – Základní škola Levá stěna od hl. vstupu
U rozvodny (Dluhonice) Objekt ČHMÚ Vodoměrná stanice
U rozvodny ČEZ, a.s. Nalevo od vjezdových vrat rozvodny
U rybníka 1034/13 - ČRS Napravo od hlavního vstupu
Velká Dlážka 914/5 – Základní škola Nalevo od hlavního vchodu
Za mlýnem 1250/1 - Základní škola Pílíř nalevo od hl. vchodu
Železniční most Levý břeh toku Bečva Historické značky v kamenu. Při stavbě nového mostu 2013 byla historie odstraněna a nahrazena novou tabulkou v jiné výšce pro povodeň 1997.
Povodňové značky (4 397 Kb)