Povodňový plán SO ORP PřerovTiskopisy

Dokument obsahuje základní vzory vyhlášení SPA, odvolání SPA a další příkazy či doporučení, využitelné při povodňové ochraně.