Povodňový plán SO ORP PřerovVarovná opatření

Osoby v povodní ohrožené oblasti na území ORP Přerov jsou varovány těmito způsoby:

  • spuštěním varovného systému - varovný signál „všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • hlášením v místním rozhlase o nebezpečí povodně, předpokládaném ohrožení, včetně základních pokynů a opatření pro ohrožené obyvatele 
  • telefonicky, SMS
  • osobním sdělením (pěší spojka, megafony)
 Vzory hlášení a varování naleznete v příloze Vzory hlášení.