KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
TE-10 - Krupka II. (Unčínský potok)
Tok: Unčínský potok
Stanice: TE-10 - Krupka II. (Unčínský potok)
GPS: 50.7041667°N, 13.8745755°E
Obec: Krupka
ORP: Teplice
Kraj: Ústecký
Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku lesní cesty přes Unčínský potok (3,086 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů. 
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0974-0-00
Provozovatel stanice: Povodňový systém Ústeckého kraje
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
15
II.SPA pohotovost
25
III.SPA ohrožení
35
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: https://portabo.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://portabo.cz/voda/stanice/TE-10
export evidenčního listu: 25.02.2024 15:32
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.