KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Maršov - opěrná zeď (Maršovský potok)
Tok: Maršovský potok
Stanice: Maršov - opěrná zeď (Maršovský potok)
GPS: 50.68609595°N, 13.89358376°E
Obec: Krupka
ORP: Teplice
Kraj: Ústecký
Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na opěrné zídce u objektu č. p. 19 v Revoluční ul. na Maršovském potoce (2,21 ř. km). Hlásný profil ve formě značek na opěrné zdi neposkytuje přenos dat a je provozován městem Krupka.
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0974-0-00
Provozovatel stanice: Město Krupka
Poznámka:
I. SPA - zelená značka, II. SPA - žlutá značka, III. SPA - červená značka
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 25.02.2024 15:26
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.