KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vrchoslav - most (Zalužanský potok)
Tok: Zalužanský potok
Stanice: Vrchoslav - most (Zalužanský potok)
GPS: 50.678674°N, 13.84802025°E
Obec: Krupka
ORP: Teplice
Kraj: Ústecký
Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na propustku u firmy Šrouby Krupka s.r.o. (Nádražní 127) přes Zalužanský potok (8,34 ř. km). Hlásný profil ve formě značek na opěrné zdi neposkytuje přenos dat a je provozován městem Krupka.  
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0972-0-00
Provozovatel stanice: Město Krupka
Poznámka:
I. SPA - zelená značka, II. SPA - žlutá značka, III. SPA - červená značka
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 25.02.2024 15:55
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.