KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
TE-06 - Krupka I. (Zalužanský potok)
Tok: Zalužanský potok
Stanice: TE-06 - Krupka I. (Zalužanský potok)
GPS: 50.6814265°N, 13.8422477°E
Obec: Krupka
ORP: Teplice
Kraj: Ústecký
Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě na ulici 1. Máje/silnici č. II/253 přes Zalužanský potok (8,86 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů. 
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0972-0-00
Provozovatel stanice: Povodňový systém Ústeckého kraje
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
20
II.SPA pohotovost
30
III.SPA ohrožení
40
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: https://portabo.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://portabo.cz/voda/stanice/TE-06
export evidenčního listu: 25.02.2024 15:39
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.