KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Maršov - pilíř mostu (Unčínský potok)
Tok: Unčínský potok
Stanice: Maršov - pilíř mostu (Unčínský potok)
GPS: 50.68580246°N, 13.89096254°E
Obec: Krupka
ORP: Teplice
Kraj: Ústecký
Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na pilíři mostu přes Unčínský potok (1,42 ř. km) u křižovatky Revoluční a Krátké ulice. Hlásný profil ve formě značek na pilíři mostu neposkytuje přenos dat a je provozován městem Krupka.  
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0974-0-00
Provozovatel stanice: Město Krupka
Poznámka:
I. SPA - zelená značka, II. SPA - žlutá značka, III. SPA - červená značka
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 25.02.2024 15:25
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.