Povodňový plán města PřerovPOVODŇOVÝ PLÁN města Přerov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM008968/2013-219/To; ze dne 01. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000942/2014; ze dne 03. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerov, Oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/020809/2014/2014/KRIZ/VacJ; ze dne 19. 02. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 06. 2023
offline verze 27. 06. 2023
digitalizovaná verze 27. 06. 2023
databáze POVIS 27. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i