Povodňový plán města PřerovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

K Moštěnici 375/9a, 750 02 Přerov
Tel.: 581 268 111, 581 268 471
E-mail: posta@prerov.eu, stab.prerov@izsol.cz
K Moštěnici 375/9a, 750 02 Přerov
Tel.: 581 268 111, 950 781 018
E-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.