Povodňový plán města PřerovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů zaplavením z vodních toků, srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Přerov je při povodni ohrožováno zhruba 1470 trvale obydlených budov. Zároveň se v záplavovém území nachází 619 objektů s číslem evidenčním. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území města Přerov - agregované

Ohrožené objekty na území města Přerov ve stanoveném záplavovém území

ulice počet objektů
ulice počet objektů
ulice počet objektů
Bartošova 31 Kratochvílova 36 Spálenec 11
Bayerova 7 Křivá 3 Sušilova 4
Bezručova 14 Lipnická 3 Svépomoc I 43
Blahoslavova 12 Lužní 3 Svépomoc II 42
B. Němcové 19 Máchova 14 Svépomoc III 42
Brabansko 1 Malá Dlážka 12 Svépomoc IV 16
Bratrská 23 Malá Tratidla 21 Šírava 2
Brněnská 33 Malá Trávnická 7 Škodova 22
Budovatelů 2 Mervartova 9 Šrobárova 12
Č. Drahlovského 20 Michalov 2 Tovačovská 15
Čechova 28 Mírová 12 Tovární 2
Dluhonská 51 Mostní 7 Trávník 27
Dr. Skaláka 12 Moštěnská 2 Tržní 6
Drážní 8 Na hrázi 40 Tř. 17. listopadu 9
Družstevní 27 Na marku 1 U Bečvy 5
Dvořákova 1 Na odpoledni 18 U parku 16
Fugnerova 5 Na svépomoci 5 U rozvodny 2
Gen. Rakovčína 1 Nábř. Dr. E. Beneše 21 U rybníka 20
Gen. Štefánika 1 Nábř. Protifaš.boj. 16 U sokolovny 7
Havlíčkova 26 Nádražní 3 U Strhance 12
Husova 16 Nám. Fr. Rasche 7 U tenisu 24
Chaloupky 9 Nám. Svobody 13 U výstaviště 2
Jaselská 10 Nám. T.G.M. 9 U Žebračky 42
Jateční 12 Osmek 31 Velká Dlážka 14
Jilemnického 10 Palackého 29 Velké Novosady 11
Jiráskova 14 Pivovarská 1 Výmyslov 1
Kainarova 12 Pod valy 7 Wurmova 7
Kojetínská 44 Polní 9 Za mlýnem 28
Koliby 1 Příční 3 Za vodou 10
Komárov 5 Riedlova 11 Záhumenní 1
Komenského 30 Sadová 11 Zakladatelů 8
Kosmákova 56 Seifertova 1 Žerotínovo nám. 19
Kozlovská 35 Skopalova 16    
Kramářova 17 Smetanova 11    

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází celkem 11 ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 
Ohrožující objekty na území města Přerov
Kontaminovaná místa na území města Přerov

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Přerov.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Magistrátu města Přerov v kanceláři krizového oddělení.