Povodňový plán města PřerovHladinoměry - Přerov

Dluhonice (Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází v místní části Dluhonice u transformátorové stanice MEZ na pravém břehu Bečvy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Lipník nad Bečvou - ústí do Moravy. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Přerov - C1 lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C2 železniční lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci železniční tratě přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C3 Penčice (Olešnice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes tok Olešnice v městské části Penčice u koupaliště. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba města a příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov). Provozovatelem hladinoměru je město Přerov.

Přerov - C4 (Strhanec)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Strhanec nedaleko soutoku s Bečvou. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov).

Teplice nad Bečvou (Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází v Teplicích nad Bečvou, na toku Bečva, v areálu lázní Teplice n. Bečvou, cca 400 m nad lávkou pro pěší, levý břeh. SPA jsou platné pro úsek: Valašské Meziříčí - Lipník nad Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.