Povodňový plán města PřerovTiskopisy

Dokument obsahuje základní vzory vyhlášení SPA, odvolání SPA a další příkazy či doporučení, využitelné při povodňové ochraně.

Tiskopisy (1 132 Kb)