Povodňový plán města PřerovKilometráž toků

Dokument obsahuje staničení (říční kilometry) důležitých vodních toků na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov a kontakty na příslušné orgány v dotčených úsecích.