Povodňový plán města PřerovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Přerov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512

Vedoucí provozu: Veronika Mazánová, DiS
Tel.: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Přerov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bečva 10100043 4-11-02-0660-0-00/0680-0-00/0700-0-00/0721-0-00
Olešnice (Kokorka) 10100183 4-10-03-1250-0-00/1290-0-10
Svodnice 10200068 4-12-02-0990-0-00
Strhanec 10100448 4-11-02-0691-0-40
Vinarský potok 10441169 4-11-02-0691-0-40/0692-0-10/0700-0-00/0710-0-00
Lučnice 10203643 4-11-02-0670-0-00
Strhanec II. 10192262 4-11-02-0710-0-00
Bezejmenný tok 10208115 4-10-03-1290-0-10

    

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Příslušný správce toků:
rajon 711 – Ing. Martin Valouch
Tel.: 956 942 369, 724 524 002
E-mail: martin.valouch@lesycr.cz

rajon 706 – Ing. Petr Onderka
Tel.: 956 957 406, 724 623 865
E-mail: petr.onderka@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Přerov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Říka 10219533 4-10-03-1280-0-00
Bezejmenný tok 10191990 4-10-03-1280-0-00
Bezejmenný tok 10187252 4-10-03-1280-0-00
Lesní potok od Zábeštní Lhoty 10204299 4-10-03-1290-0-10

 

  • Vodní toky bez určeného správce 

V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky delší než 1 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10197225 4-11-02-0692-0-10/0721-0-00
Bezejmenný tok 10194316 4-12-02-0990-0-00
Pazdernice 10195529 4-10-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10198102 4-11-02-0721-0-00
Bezejmenný tok 10192967 4-12-01-0012-0-10
Bezejmenný tok 10186356 4-12-02-0990-0-00
Bezejmenný tok 10187312 4-10-03-1290-0-10
Bezejmenný tok 10191629 4-12-02-0921-0-00
Bezejmenný tok 10196775 4-12-01-0012-0-10