Povodňový plán města PřerovTrasy jízd automobilů

Dokument obsahuje návrhy předpokládaných tras automobilů, jak při současném využití hlasových sirén, tak i bez využití sirén.