Povodňový plán města PřerovEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Dluhonice (Bečva)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Teplice nad Bečvou (Bečva)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přerov C1 - lávka (Bečva)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přerov C2 - železniční lávka (Bečva)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přerov C3 - Penčice (Olešnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přerov C4  (Strhanec)