Povodňový plán města PřerovVarovná opatření

Osoby v povodní ohrožené oblasti na území města Přerov jsou varovány těmito způsoby:

  • spuštěním sirény - varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“),
  • hlášením v místním rozhlase o nebezpečí povodně, předpokládaném ohrožení, včetně základních pokynů a opatření pro ohrožené obyvatele 
  • telefonicky, SMS,
  • osobním sdělením (pěší spojka, megafony).

Varování provádí povodňový orgán města Přerov (jiná osoba pověřená předsedou povodňové komise), případně HZS, povodňová komise ORP Přerov, Policie ČR, případně jiný orgán.

Verbální informace (elektronická siréna)

  • Všeobecná výstraha: „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“
  • Nebezpečí zátopové vlny: „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“
Vzory hlášení a varování naleznete v příloze Vzory hlášení.