Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Valašské Meziříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR
Č. j.: LCR/054618/2023; ze dne 25. 08. 2023
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM-39519/2023/5419-TK; ze dne 13. 09. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUZL 94231/2023; ze dne 31. 10. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 09. 2023
offline verze 21. 09. 2023
digitalizovaná verze 21. 09. 2023
databáze POVIS 21. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i