Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíHydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Valašské Meziříčí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Převážná část území SO ORP Valašské Meziříčí  se nachází v povodí  toku ř. Bečvy, resp. Vsetínské a Rožnovské Bečvy. V povodí řeky Bečvy leží obec Lešná a Valašské Meziříčí. V povodí Vsetínské Bečvy leží obec Jarcová. V povodí vodního toku Juhyně leží obce Choryně, Kladeruby a Kelč. V povodí Loučky (levostranný přítok Bečvy) leží obce Poličná, Branky, Police, Loučka a Podolí. V povodí Rožnovské Bečvy leží obce Zašová, Střítež nad Bečvou. V povodí vodního toku Bystřička leží obec Velká Lhota. V povodí drobného vodního toku Mikulůvka leží obec Mikulůvka a v povodí potoku Oznička obec Oznice.

 

Řeka Vsetínská Bečva přitéká na území ORP Valašské Meziříčí pod soutokem s řekou Bystřičkou v Jarcové v 69,9 ř. km (průtok Q100 = 547 m3/s), v 61,2 ř. km se spojuje s Rožnovskou Bečvou a jako „Spojená“ Bečva s říčním charakterem proudění v toku opouští území ORP Valašské Meziříčí v 52,8 ř. km pod soutokem s říčkou Mřenkou a max. průtokem Q100 = 890 m3/s. Řeka Rožnovská Bečva přitéká na území ORP Valašské Meziříčí pod soutokem s Maretkovým potokem v k.ú. Střítež nad Bečvou v 9,95 ř. km (průtok Q100 =330,0 m3/s) se Vsetínskou Bečvou se stéká ve Valašském Meziříčí (Q100 = 441,0 m3/s).

 

Významnější přítoky Bečvy jsou Juhyně a Loučka, resp. Mikulůvka.

 

Na území ORP Valašské Meziříčí hrozí na menších vodních tocích: Loučka, Oznička, Medůvka, Křivský, Hrachovecký, Veselský, Zašovský potok, příp. jejich přítoky, vznik lokálních sesuvů při podmáčení a tím možnost ovlivnění povodně.

 

Ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí se nacházejí následující vodní toky:

 

Vodní tok

ID toku (Dibavod) / ČHP

Obec (popř. část obce), kterou vodní tok protéká

Správce vodního toku

Bečva

10100043 /

4-11-02-019

Jarcová, Valašské Meziříčí, Lešná, Choryně

Povodí Moravy, s.p.

Bystřička

10100281

 

Lesy ČR, s.p.

Černý p.

10185919

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Strítežský potok

10188647 /

4-11-02-004

Střítež nad Bečvou

Povodí Moravy, s.p.

Hájový p.

10200992

Kelč

Povodí Moravy, s.p.

Hamerský p.

10197643 /

4-11-01-113

 

Lesy ČR, s.p.

Hlubocký p.

10194806

Skalička

Povodí Moravy, s.p.

Hrachovecký p.

10194747 /

4-11-01-118

Valašské Meziříčí (Na Štěpánově, Hrachovec)

Lesy ČR, s.p.

Hrčál

10203892

Kladeruby

Povodí Moravy, s.p.

Jasenický p.

10191524 /

4-11-02-006

Lešná (Mštěnovice)

Lesy ČR, s.p.

Jasenov

10197420

Kelč (Babice)

Povodí Moravy, s.p.

Jedovský p.

10185879

Kunovice (Polomsko)

Lesy ČR, s.p.

Juhyně

10100134 /

4-11-02-018

Kelč (Babice), Choryně

Povodí Moravy, s.p.

Kačinský p.

10203189

Zašová

Lesy ČR, s.p.

Komárník

10191441

 

Povodí Moravy, s.p.

Komárovický p.

10187142

Kelč (Komárovice)

Povodí Moravy, s.p.

Kozara

10204317

 

Lesy ČR, s.p.

Křivský p.

10194501 /

4-11-01-093

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Lavný

10189340

Brňov

Lesy ČR, s.p.

Loučka

10203047 /

4-11-02-002

Podolí,  Branky, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Maretkový potok

10197662

Střítež nad Bečvou

Lesy ČR, s.p.

Medůvka

10188664 /

4-11-01-092

Jarcová, Brňov

Lesy ČR, s.p.

Mikulůvka

10205999 /

4-11-01-079

Mikulůvka

Lesy ČR, s.p.

Mřenka

10191765 /

4-11-02-022

MIMO ORP

Lesy ČR, s.p.

Oznička

10191526 /

4-11-01-079

Oznice

Lesy ČR, s.p.

Pastevník

10186175

Choryně

Lesy ČR, s.p.

Rožnovská Bečva

10100102 /

4-11-01-120

Střítež nad Bečvou, Zašová, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Rybníčkový p.

10207051

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Slaná voda

10208445

Lešná

Povodí Moravy, s.p.

Srní Dolina

10188754

Branky

Lesy ČR, s.p.

Srní p. (Krhovský p.)

10206036 /

4-11-01-119

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Svinov

10186376

Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Štěpánovský p.

10199703

Valašské Meziříčí (Na Štěpánově)

Lesy ČR, s.p.

Točenka

10188740

Kelč (Lhota, Babice)

Povodí Moravy, s.p.

Úlehla

10191410

Valašské Meziříčí (Úlehla)

Lesy ČR, s.p.

Vesník

10197586

 

Lesy ČR, s.p.

Veselský p.

10186440  /

4-11-01-115

Veselá

Lesy ČR, s.p.

Videčka

10189231

Střítež nad Bečvou

Lesy ČR, s.p.

Vsetínská Bečva

10100047 /

4-11-01-093

Mikůvka, Jarcová, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Vysocký p.

10190839

Lešná (Jesenice)

Lesy ČR, s.p.

Zašovský p.

10206384 /

4-11-01-117

Zašová

Lesy ČR, s.p.

Žebrák

10197745

Lešná

Povodí Moravy, s.p.

Zhrádek

10200212

 

Lesy ČR, s.p.

Území ORP Valašské Meziříčí je příslušné správě Povodí Moravy, státní podnik (Brno)

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Valašské Meziříčí

Přehled vodních nádrží na území SO ORP Valašské Meziříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí se dle databáze DIBAVOD nachází 114 vodních nádrží. Z toho 13 VD dosahuje rozlohy větší než 1ha. Mezi nejvýznamnější vodní nádrže IV. kategorie patří:

 

Název VD

 

Charakter VD

Umístění VD

(tok, popř. ČHP)

Správce VD

Charakter ohrožení a dotčeného území

Kelč - Chmelník

zemní sypaná hráz

Juhyně

ČRS MO Kelč
Ing. Pavel Klvaňa,
tel. 603 520 014

 

Svinov 1

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Jaroslav Foltýn, tel. 731 561 562

RD pod nádržemi

Svinov 2

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Roman Vybíral, p. Vaculík, Kroměříž, tel. 573 333 815

RD pod nádržemi, dolní nádrž

Svinov 3

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Zdeněk Blinka, Poličná, tel. 775 229 027

RD pod nádržemi, dolní nádrže

Rybník Podlesí

zemní sypaná hráz

Křivský potok

ČRS, MO Valašské Meziříčí, Podlesí 279, 75701 Valašské Meziříčí

Libor Kasal (předseda)

tel.: 605 242 139

Zastavěná část města pod hrází rybníka – cca 5 RD, silnice I/57

Poldr Komárovice

zemní sypaná hráz

Komárovský p.

Povodí Moravy, s.p.
p. Hadaš (technik), tel. 571 685 094

 

Velký a Malý choryňský rybník

zemní sypaná hráz

tok Žebrák (4-11-02-020), k.ú. Lešná a Choryně

Rybářství Haška
Haška Slavoj, tel. 777 226 021, 581 656 022, rybarstvi.haska@seznam.cz

 

Pravá a Levá Choryně

 

Tok Žebrák(4-11-02-020), k.ú. Lešná a Choryně

Rybářství Haška
Haška Slavoj, tel. 777 226 021, 581 656 022, rybarstvi.haska@seznam.cz

 

Dešťová zdrž, odkalovací laguny

betonové nádrže

inundační pásmo Bečvy

DEZA a.s.
tel. 571 692 110 (dispečink)

Vyplavení usazených kalů z ČOV DEZA

nádrž Vápenka

zatopený lom s přelivem

boční nádrž potoka Jasenice

ČSOP, soukr, tel. 571 621 602

 

Retenční nádrž na toku Slaná voda

zděná hráz s průtočným oknem

potok Slaná voda nad Lešnou

ZOD Lešná, tel. 571 635 120

zaplavení RD v Lešné, zahlcení překrytého úseku

Tůně pod Juřinkou

soustava VN

LB Bečvy, napájeno náhonem

ČRS, MO Valašské Meziříčí, Podlesí 279, 75701 Valašské Meziříčí

Libor Kasal (předseda)

tel.: 605 242 139

 

 

Na hranici a za hranicí územního obvodu ORP Valašské Meziříčí se nachází několik VD II. kategorie, které při vzniku zvláštní povodně mohou ohrozit obce ležící níže po toku. Vlastníkem a provozovatelem vodního díla je Povodí Moravy, státní podnik.

 

Název VD

 

Charakter VD, kat.

Umístění VD (tok)

ČHP

Charakter ohrožení a dotčeného území

Spojení na hrázné vodních děl:

Horní Bečva

zemní sypaná hráz

Rožnovská Bečva

4 – 11 -01 – 094

Povodí Rožnovské Bečvy, vč. obcí, na území ORP Valašské Meziříčí bez rozlivu

hrázný: Radovan Reich
737 275 626

Bystřička

hráz ze zdiva z lom. kamene

Bystřička

4 – 11 -01 – 088

Povodí Vsetínské Bečvy pod soutokem s Bystřičkou, ohroženy obce pod VD – Bystřička, Jarcová, Vlašské Meziříčí

541 637 250
(havarijní a povodňová služba PoM, s.p.)

571 443 119
(správa přehrady)
602 948 050
(hrázný: Petr Knápek)

Karolinka - Stanovnice

zemní sypaná hráz s těsnícím jádrem a návodním těsněním

Vsetínská Bečva

4 – 11 -01 – 018

Povodí Vsetínské Bečvy, na území ORP Valašské Meziříčí bez rozlivu

hrázný: Václav Skalka
603 592 184

VD Bystřička nemá vlastní povodňový plán. Předpisy a povinnosti jsou uvedeny v manipulačním řádu (Manipulační řád pro VD Bystřička na řece Bystřičce v km 5,780, Povodí Moravy, s.p., VODNÍ DÍLA TBD, a.s.). Níže jsou uvedeny jen vybrané údaje z manipulačního řádu. 

 

 

Vodní dílo Bystřička je dle posudku VODNÍ DÍLA – TBD a.s., pracoviště Brno, vypracovaného dle metodického pokynu MŽP ČR k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní, zabezpečené pro průchod povodně Q1000.

Přehled vodních děl na území města Valašské Meziříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"