Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíHydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Valašské Meziříčí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Převážná část území SO ORP Valašské Meziříčí  se nachází v povodí  toku ř. Bečvy, resp. Vsetínské a Rožnovské Bečvy. V povodí řeky Bečvy leží Choryně, Lešná, Valašské Meziříčí a Jarcová. V povodí Juhyně (levostranný přítok Bečvy) leží obce Branky, Police, Loučka a Podolí. V povodí Rožnovské Bečvy leží obce Zašová, Střítež nad Bečvou a Velká Lhota. V povodí drobného vodního toku Mikulůvka leží  obec Mikulůvka a v povodí potoku Oznička obec Oznice.

 

Řeka Vsetínská Bečva Bečva přitéká na území ORP Valašské Meziříčí pod soutokem s řekou Bystřičkou v Jarcové v 69,9 ř. km (průtok Q100 = 547 m3/s), v 61,2 ř. km se spojuje s Rožnovskou Bečvou a jako „Spojená“ Bečva s říčním charakterem proudění v toku opouští území ORP Valašské Meziříčí v 52,8 ř. km pod soutokem s říčkou Mřenkou a max. průtokem Q100 = 890 m3/s. Řeka Rožnovská Bečva přitéká na území ORP Valašské Meziříčí pod soutokem s Maretkovým potokem v k.ú. Střítež nad Bečvou v 9,95 ř. km (průtok Q100 =330,0 m3/s) se Vsetínskou Bečvou se stéká ve Valašském Meziříčí (Q100 = 441,0 m3/s).

 

Významnější přítoky Bečvy jsou Juhyně a Loučka, resp. Mikulůvka.

 

Na území ORP Valašské Meziříčí hrozí na menších vodních tocích: Loučka, Oznička, Medůvka, Křivský, Hrachovecký, Veselský, Zašovský potok, příp. jejich přítoky, vznik lokálních sesuvů při podmáčení a tím možnost ovlivnění povodně.

 

Ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí se nacházejí následující vodní toky:

 

Vodní tok

ID toku (Dibavod) / ČHP

Obec (popř. část obce), kterou vodní tok protéká

Správce vodního toku

Bečva

405600000100 /

4-11-02-019

Jarcová, Valašské Meziříčí, Lešná, Choryně

Povodí Moravy, s.p.

Bystřice

405210000100

 

Lesy ČR, s.p.

Černý p.

405630000100

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Černý p.

405550005000 /

4-11-02-004

Střítež nad Bečvou

Povodí Moravy, s.p.

Čertoryjský p.

405520003200

 

Lesy ČR, s.p.

Hájový p.

405760000100

Kelč

Povodí Moravy, s.p.

Hamerský p.

405550000200 /

4-11-01-113

 

Lesy ČR, s.p.

Hlubocký p.

405870000100

Skalička

Povodí Moravy, s.p.

Hrachovecký p.

405570002800 /

4-11-01-118

Valašské Meziříčí (Na Štěpánově, Hrachovec)

Lesy ČR, s.p.

Hrčál

405770004000

Kladeruby

Povodí Moravy, s.p.

Jasenický p.

405650000100 /

4-11-02-006

Lešná (Mštěnovice)

Lesy ČR, s.p.

Jasenov

405740001000

Kelč (Babice)

Povodí Moravy, s.p.

Jedovský p.

405700003000

Kunovice (Polomsko)

Lesy ČR, s.p.

Juhyně

405670000100 /

4-11-02-018

Kelč (Babice), Choryně

Povodí Moravy, s.p.

Kačinský p.

405560002800

Zašová

Lesy ČR, s.p.

Komárník

405720000100

 

Povodí Moravy, s.p.

Komárovický p.

405770002600

Kelč (Komárovice)

Povodí Moravy, s.p.

Kozara

405610005400

 

Lesy ČR, s.p.

Křivský p.

405320002600 /

4-11-01-093

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Lavný

405300002400

Brňov

Lesy ČR, s.p.

Loučka

405610000100 /

4-11-02-002

Podolí,  Branky, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Maretkový potok

405540000100

Střítež nad Bečvou

Lesy ČR, s.p.

Medůvka

405310000100 /

4-11-01-092

Jarcová, Brňov

Lesy ČR, s.p.

Mikulůvka

405170000100 /

4-11-01-079

Mikulůvka

Lesy ČR, s.p.

Mřenka

405790000100 /

4-11-02-022

MIMO ORP

Lesy ČR, s.p.

Oznička

405180000100 /

4-11-01-079

Oznice

Lesy ČR, s.p.

Pastevník

405770006400

Choryně

Lesy ČR, s.p.

Rožnovská Bečva

405330000100 /

4-11-01-120

Střítež nad Bečvou, Zašová, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Rybníčkový p.

405580003600

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Slaná voda

405800000800

Lešná

Povodí Moravy, s.p.

Srní Dolina

405610008800

Branky

Lesy ČR, s.p.

Srní p. (Krhovský p.)

405580000100 /

4-11-01-119

Valašské Meziříčí

Lesy ČR, s.p.

Svinov

405660000800

Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Štěpánovský p.

405320004900

Valašské Meziříčí (Na Štěpánově)

Lesy ČR, s.p.

Točenka

405740000100

Kelč (Lhota, Babice)

Povodí Moravy, s.p.

Úlehla

405610013600

Valašské Meziříčí (Úlehla)

Lesy ČR, s.p.

Vesník

405270001800

 

Lesy ČR, s.p.

Veselský p.

405550007600  /

4-11-01-115

Veselá

Lesy ČR, s.p.

Videčka

405540004600

Střítež nad Bečvou

Lesy ČR, s.p.

Vsetínská Bečva

404410000100 /

4-11-01-093

Mikůvka, Jarcová, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy, s.p.

Vysocký p.

405650003000

Lešná (Jesenice)

Lesy ČR, s.p.

Zašovský p.

405560000100 /

4-11-01-117

Zašová

Lesy ČR, s.p.

Žebrák

405790003800

Lešná

Povodí Moravy, s.p.

Zhrádek

405570001200

 

Lesy ČR, s.p.

Území ORP Valašské Meziříčí je příslušné správě Povodí Moravy, státní podnik (Brno)

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Valašské Meziříčí

Přehled vodních nádrží na území SO ORP Valašské Meziříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí se dle databáze DIBAVOD nachází 114 vodních nádrží. Z toho 13 VD dosahuje rozlohy větší než 1ha. Mezi nejvýznamnější vodní nádrže IV. kategorie patří:

 

Název VD

 

Charakter VD

Umístění VD

(tok, popř. ČHP)

Správce VD

Charakter ohrožení a dotčeného území

Kelč - Chmelník

zemní sypaná hráz

Juhyně

ČRS MO Val. Meziříčí

 

Svinov 1

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Jaroslav Foltýn, tel. 731 561 562

RD pod nádržemi

Svinov 2

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Roman Vybíral, p. Vaculík, Kroměříž, tel. 573 333 815

RD pod nádržemi, dolní nádrž

Svinov 3

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Zdeněk Blinka, Poličná, tel. 775 229 027

RD pod nádržemi, dolní nádrže

Rybník Podlesí

zemní sypaná hráz

Křivský potok

ČRS, MO Valašské Meziříčí, Podlesí 279, 75701 Valašské Meziříčí

Libor Kasal (předseda)

tel.: 605 242 139

Zastavěná část města pod hrází rybníka – cca 5 RD, silnice I/57

Poldr Komárovice

zemní sypaná hráz

Komárovský p.

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Velký a Malý choryňský rybník

zemní sypaná hráz

tok Žebrák (4-11-02-020), k.ú. Lešná a Choryně

Haška Slavoj, tel. 777 226 021, 581 656 022, rybarstvi.haska@seznam.cz

 

Pravá a Levá Choryně

 

Tok Žebrák(4-11-02-020), k.ú. Lešná a Choryně

Haška Slavoj, tel. 777 226 021, 581 656 022, rybarstvi.haska@seznam.cz

 

Dešťová zdrž, odkalovací laguny

betonové nádrže

inundační pásmo Bečvy

DEZA a.s.

Vyplavení usazených kalů z ČOV DEZA

nádrž Vápenka

zatopený lom s přelivem

boční nádrž potoka Jasenice

ČSOP, soukr, tel. 571 621 602

 

Retenční nádrž na toku Slaná voda

zděná hráz s průtočným oknem

potok Slaná voda nad Lešnou

ZOD Lešná, tel. 571 635 120

zaplavení RD v Lešné, zahlcení překrytého úseku

Lapač

betonová nádrž

Mimo vodní tok

 

 

Tůně pod Juřinkou

soustava VN

LB Bečvy, napájeno náhonem

ČRS, MO Valašské Meziříčí, Podlesí 279, 75701 Valašské Meziříčí

Libor Kasal (předseda)

tel.: 605 242 139

 

 

Na hranici a za hranicí územního obvodu ORP Valašské Meziříčí se nachází několik VD II. kategorie, které při vzniku zvláštní povodně mohou ohrozit obce ležící níže po toku. Vlastníkem a provozovatelem vodního díla je Povodí Moravy, státní podnik.

 

Název VD

 

Charakter VD, kat.

Umístění VD (tok)

ČHP

Charakter ohrožení a dotčeného území

Spojení na hrázné vodních děl:

Horní Bečva

zemní sypaná hráz

Rožnovská Bečva

4 – 11 -01 – 094

Povodí Rožnovské Bečvy, vč. obcí, na území ORP Valašské Meziříčí bez rozlivu

+420 571 645 124 +420 724 231 672

Bystřička

hráz ze zdiva z lom. kamene

Bystřička

4 – 11 -01 – 088

Povodí Vsetínské Bečvy pod soutokem s Bystřičkou, ohroženy obce pod VD – Bystřička, Jarcová, Vlašské Meziříčí

+420 541 637 250 (havarijní a povodňová služba PoM, s.p.)

+420 571 443 119 (správa přehrady)

+420 602 948 050 (vedoucí hrázný)

Karolinka - Stanovnice

zemní sypaná hráz s těsnícím jádrem a návodním těsněním

Vsetínská Bečva

4 – 11 -01 – 018

Povodí Vsetínské Bečvy, na území ORP Valašské Meziříčí bez rozlivu

+420 571 450 269

+420 602 948 400

VD Bystřička nemá vlastní povodňový plán. Předpisy a povinnosti jsou uvedeny v manipulačním řádu (Manipulační řád pro VD Bystřička na řece Bystřičce v km 5,780, Povodí Moravy, s.p., VODNÍ DÍLA TBD, a.s.). Níže jsou uvedeny jen vybrané údaje z manipulačního řádu. 

 

 

Vodní dílo Bystřička je dle posudku VODNÍ DÍLA – TBD a.s., pracoviště Brno, vypracovaného dle metodického pokynu MŽP ČR k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní, zabezpečené pro průchod povodně Q1000.

Přehled vodních děl na území města Valašské Meziříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"