Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Valašské Meziříčí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Z hlediska dotčení silniční sítě vybřežením toků s rizikem snížení průjezdnosti až přerušení silniční dopravy jsou převážně ohroženy:

  • st. silnice I/35 v obci Valašské Meziříčí, Zašová
  • st. silnice I/57 v obci Valašské Meziříčí, Jarcová
  • st. silnice I/18 v obci Police a Branky, resp. Valašské Meziříčí

 

Žel. doprava je ohrožena zejména v úsecích tratí ČD:

  • Valašské Meziříčí  - Bystřice pod Hostýnem
  • Valašské Meziříčí  - Rožnov pod Radhoštěm

 

Sesuvná území ohrožují rovněž trať ČD Valašské Meziříčí - Půchov v k.ú. Brňov.

OHROŽENÍ

VODNÍ TOK

POPIS

Q5

Bečva

Silnice č. III/43911 mezi obcemi Němetice a Hustopeče nad Bečvou

Q5

Bečva

Komunikace v průmyslové a nákupní zóně - ulice M. Alše v místní části Krásno nad Bečvou

Q5

Vsetínská Bečva

Silnice č. III/05723 včetní místních komunikací v obci

Q20

Vsetínská Bečva

Silnice č. I/57 spojující obec Bystřička a Valašské Meziříčí + místní komunikace

Q20

Vsetínská Bečva

Silnice č. II/150 u hotelu Abácie spojující místní část Poličná a Valašské Meziříčí  + místní komunikace

Q100

Bečva

Silnice č. III/03563 spojující místní části Juřinka a Krásno nad Bečvou

+ místní komunikace

Q100

Bečva

Silnice č. III/03561 mezi obcemi Lhotka nad Bečvou a Hustopeče nad Bečvou

Q100

Bečva

Komunikace v průmyslové a nákupní zóní - ulice Hranická

Q100

Bečva, Juhyně

Silnice č. III/43913 v severní části obce + místní komunikace v obci

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. III/01873 spojující obec Hrachovec se silnicí I/35 + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. I/35 ul. Rožnovská + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. I/35 ul. Masarykova + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. II/150 ul. Nádražní  + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. I/35 spojující Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštím

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. III/01875 spojující obec Veselá se silnicí I/35 + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. III/04868 spojující obec Střítež nad Bečvou se silnicí I/35

 

Značení objízdných tras se provádí dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., zajišťuje Policie ČR.

NEPRŮJEZDNÝ ÚSEK

NÁHRADNÍ TRASA

Kruhový objezd, křižovatka I/18 a I/35 Krásno

přes obec Krhová příp. místní komunikace v Krásně – ulice u Střelnice, Na Mlynářce, Pod Oborou, Krásenská

st. silnice I/35 v úseku Val. Meziříčí - Zašová

přes N. Jičín – Krhová,

příp. Frenštát p/R, Rožnov p/R nebo Valašská Bystřice – Rožnov p.R.

st. silnice I/57 v úseku Val. Meziříčí - Jarcová

přes Podlesí – Brňov, příp. Velká Lhota -  Bystřička, příp. Rožnov p/R – Val. Bystřici – Vsetín

st. silnice II/150 v Poličné, příp. v Brankách

Od Bystřice p. H. -přes Kunovice, Kelč, Choryni, Val. Mez., příp. z Loučky přes Lázy, Mikulůvku, Jarcovou do VM

st. silnice Val. Mez. - Lhotka nad Bečvou

Po silnici I/18 na křižovatku směr Choryně, přes trať ČD do Lhotky

 

V případě ohrožení drážního tělesa v některém úseku žel. tratí Českých drah bude železniční doprava v dané lokalitě okamžitě přerušena. ČD zajistí náhradní dopravu.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Valašské Meziříčí. 
Dopravní omezení na území ORP Valašské Meziříčí
Objízdné trasy na území ORP Valašské Meziříčí
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.