Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíSrážkoměry - Valašské Meziříčí

Branky

Srážkoměrná stanice obce Branky se nachází na střeše obchodního domu Jednota. Provozovatelem zařízení je Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko.

Bystřička

Srážkoměr Bystřička se nachází na střeše obecního vodojemu nad obcí. Srážkoměrnou stanici provozuje Mikroregion Valašsko-Horní Vsacko.

Kelč

Srážkoměrná stanice se nachází ve městě Kelč na střeše hasičské zbrojnice. Provozovatelem je Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko. 

Mikulůvka_SRV

Srážkoměrná stanice bez měření je umístěna na střeše hasičské zbrojnice (č.p. 185) v centrální části obce Mikulůvka. Provozovatelem je Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko. Naměřené hodnoty jsou platné pro území obce Mikulůvka a povodí místních toků.

Podolí

Srážkoměrná stanice je umístěna na oploceném pozemku za domem s pečovatelskou službou ve střední části obce (č. p. 122). Provozovatelem srážkoměru je obec Podolí.

Střítež nad Bečvou

Srážkoměrná stanice Střítež nad Bečvou se nachází na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko. 

Valašská Bystřice

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v obci Valašská Bystřice nedaleko č. p. 773.

Valašská Bystřice - rekr. stř.

Srážkoměr je umístěn na střeše dílny rekreačního střediska. Provozovatelem stanice je obec Valašská Bystřice.

Valašská Bystřice - vodárenský objekt

Srážkoměr je umístěn na střeše vodárenském objektu Valašskobystřické obecní spol. s r. o. Provozovatelem srážkoměru je obec Valašská Bystřice.

Valašské Meziříčí

Srážkoměrná stanice leží v nadmořské výšce 334 m ve městě Valašské Meziříčí, před budovou Hvězdárny - č. p. 941/78. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Velká Lhota

Srážkoměnrá stanice ve správě obce.