Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Soudní 1221, Valašské Meziříčí 757 01
Tel.: 571 621 341
E-mail: starosta@muvalmez.cz
Třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90
Tel.: +420 577 043 100,+420 577 043 111
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise sousedních SO ORP: