Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující informace:
  • Hlásná a hlídková
  • Zabezpečení evakuace
  • Dopravní, mechanizační a technické prostředky  k ochraně  před povodněmi
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Valašské Meziříčí dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.

Funkci hlásné služby ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí přebírají pracovníci Vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí, Valašské Meziříčí a osoby pověřené vykonáváním této služby (předsedové PK) v každé obci na území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí.

 

Jméno a příjmení

Funkce

Pracoviště/Bydliště

Kontakt

 Ing. Jana Kopecká

Hlásná služba

 Soudní 1221, Val. Meziříčí  771125961

 Ing. Roman Kubáň

Hlásná služba

 Soudní 1221, Val. Meziříčí  724048525
 Ing. Miroslava Novosadová 

Hlásná služba

 Soudní 1221, Val. Meziříčí  725454014
 Mgr. Ing. Zuzana Kováčová  

Hlásná služba

 Soudní 1221, Val. Meziříčí  778883794

Hlídkovou službu vykonává určená osoba nebo skupina osob jmenovaná z řad dobrovolných občanů mimo záplavové území, kterou v době povodňové aktivity svolává předseda PK do určeného místa, nebo do předem určených rizikových míst. Po krátkém seznámení s vývojem situace zahajuje plánovanou činnost v období všech tří stupňů povodňové aktivity.

Jméno a příjmení

Funkce

Pracoviště/Bydliště

Kontakt

 Městská Policie Valašské meziříčí

Hlídková služba

 Křížkovského 103, Val. Meziříčí  571611111

Hasičský záchranný sbor

Název HZS Telefon
HZS Zlínského kraje  950 670 111
HZS UO Vsetín  950 681 111
HZS PS Valašské Meziříčí  950 681 111

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Valašské Meziříčí

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací (kompletní seznam v kompetenci krizového řízení)

ORGANIZACE DRUH MATERIÁLU/TECHNIKA UMÍSTĚNÍ ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ
UHLOBESKYD s.r.o. Dodavatelé písku Sokolská čp. 412
757 12 Valašské Meziříčí
 DOPRAVAPERNICKÝ s.r.o.   Dodavatelé písku Lhotka nad Bečvou 94,  756 41 Lešná
Městské lesy a zeleň s.r.o. Rozvoz písku při MU na určené místo V Sadě 726
Valašské Meziříčí
Deza a. s. Uskladnění nebezpečných látek a odpadů při mimořádné události,Sorbenty - perlit - Vapex, Cisternový automobil 3 ks, traktory kolové 2 ks  Masarykova 753
   Krásno nad Bečvou
   757 01 Valašské Meziříčí
AGROTECH, spol. s r. o. Nákladní autobomil 1 ks, Traktory kolové 2 ks 757 01 Poličná, č. 462
ARMATEX s.r.o. Pracovní oděv, kanystry na pohonné hmoty, nosítka a přenosná lůžka, spací pyztle 757 01 Valašské Meziříčí, Kouty 1400 
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Betonárna Valašské Meziříčí
Stavba a úprava vodních toků, zemní práce 757 01 Valašské Meziříčí, Hranická 184
Cobbler s.r.o. pily motorové 2ks, buldozer 1 ks, rypadla 4 ks, kompresory 1 ks, nakladač 1 ks, kalová čerpadla 2 ks, nákladní automobil 4 ks,Stavebnní a zemní práce 756 51 Zašová, č. 633
E F I O S spol. s r.o. pily motorové 2ks, rypadlo 1 ks, teplovzdušené ohřívače 3 ks, vysoušeče 2 ks, nákladní automobil 2 ks, autojeřáb 2 ks,stavební práce a úprava VT, demoliční práce 757 01 Valašské Meziříčí, Masarykova 671/33
EFIOS stavební s.r.o. elektrocentála 2 ks, rypadla 2 ks, kompresory 2 ks, nakladače 5 ks, čerpadla ponorná na vodu 3 ks, kalové čerpadlo 1 ks, nákladná automobil 6 ks, zemní a demoliční práce 757 01 Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293
FREKOMOS, s.r.o. rypadlo 1 ks, nakladač 2 ks, nákladní automobil 8 ks, cisternový automobil 6 ks 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1381
IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o. kompresor 2ks, nákladní automobil 3 ks, stavební a zemní práce 757 01 Valašské Meziříčí, Zašovská 750
INGDOP s.r.o. nákladní automobil 4 ks, rypadlo 1 ks 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386
INZEP CENTRUM, s.r.o. pracovní oděvy, dezinfekční prostředky 757 01 Valašské Meziříčí, Křižná 250
Jarmil Dobeš  Odchyt a útulky pro zvířata 757 01 Valašské Meziříčí, Jiráskova 432/18
KELEČSKO a.s. cisternový automobil 1 ks, traktory kolové 2 ks 756 43 Kelč, č. 269
Martin Hadaš čerpadla ponorná na vodu 5 ks, kalová čerpadla 5 ks 757 01 Poličná, č. 467
Městské lesy a zeleň, s. r. o. pily motorové řetězové 2 ks, těžba dřeva 757 01 Valašské Meziříčí, V Sadě 726
Mézl a Janíček s.r.o. pracovní rukavice, obuv, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, rypadlo, autojeřáb 1 ks 756 51 Zašová, č. 170
Mgr. Ivana Krejčí zdravotnická maetriál (obvazy, dezinfekce, rukavice, injekční stříkačky, apod.) 757 01 Valašské Meziříčí, Nová 176/2
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, požární stanice Valašské Meziříčí   Hasičská technika, hydraulické nůžky, terénní auta, gumové čluny, 1 autobus Železničního vojska 1347, Valašské Meziříčí

950 681 111, 112

HZS Zlínského kraje 2 čluny s motorovým pohonem Železničního vojska 1347,Valašské Meziříčí

Tel. 950 681 111, 112

Seznam sil pro záchranné práce

ORGANIZACE

POČET SIL

UMÍSTĚNÍ

ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, požární stanice Valašské Meziříčí

 

ul. Železničního vojska 1347

Valašské Meziříčí

Tel.: 950 681 111, 112

Policie ČR Valašské Meziříčí

 

ul. Vsetínská 378

Valašské Meziříčí

Tel.: 974 680 761, 158, 112

Policejní stanice Kelč

 

Kelč

Tel.: 974 680 789

Městská policie       Valašské Meziříčí

 

Tolstého 1138

Valašské Meziříčí

Tel.: 571 611 111

Lékařská pohotovost

 

Městská nemocnice

ul. U Nemocnice 980

Tel.: 571 758 111

Vodní záchr. služba

 

 

Zlín - Dalibor Řezníček, bří. Sousedíků 1074, 760 01 Zlín

Tel. 602 530 326, 607 962 589

Kynologický klub TART ve Valašském Meziříčí

 

v bývalých kasárnách Valašské Meziříčí

Aleš Fiala 775 202 394

ČSS – Speleologická záchranná služba

 

STANICE SZS MORAVA

Přivolání přes 150, 112, 603 936 689

 

Manipulace objektů na vodních tocích

ObjektVodní tokKontaktní osobaKontakt

Mříž přes VT - Autocentrum Lukáš

Černý potok

spojovatelka

572 152 910

VD Bystřička

Bystička

hrázný Jaroslav Janoš

602 948 050,571 443 119

Hráz Juřinka

Bečva

velitel SDH Juřinka Zdeněk Horák

605 402 652

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou (kompletní seznam - krizové řízení)

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Vsetín,
provozovna Valašské meziříčí
 Smetanova 38, Val. Meziříčí Petr Ondruš

 tel.č. 603 500 312

VaK Vsetín, provozovna Vsetín Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín Vladan Hřava

 tel.č. 730 576 807

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami (kompletní seznam - krizové řízení)

Subjekt Potraviny Kontakt
ČS BENZINA-ZAŠOVSKÁ-NON STOP 20-30 baget, více než 100 ks 1,5 litrů voda 571 623 500
ČS SHELL-MASARYKOVA-NONSTOP 20-30 baget, více než 100 ks 1,5 litrů voda 571 611 343
PIZZERIE U ORLA-MARKL, FOLTÝN – I V NOČNÍCH HODINÁCH 40 minut nahřívání pece, 30x pizza / hodina  775 910 949, 776 686 050, 571 622 729