Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíZpůsob vyhlašování SPA

Spojení na účastníky ochrany před povodněmi
Příloha: Plán spojení na důležité organizace
Způsob vyhlášení/odvolání SPA
Příloha: Dokumenty část Vzor vyhlášení a odvolání stavu pohotovosti a ohrožení

Předseda povodňové komise ORP Valašské Meziříčí vyhlásí stav pohotovosti a stav ohrožení pro území ORP Valašské Meziříčí v případě, že nastanou podmínky pro jeho vyhlášení.

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území ORP mohou být o vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA) a stavu ohrožení (III. SPA) informováni a varováni dle potřeby a pomocí prostředků prizbůsobeným místním podmínkám:

  • spuštění sirény - varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • informace v obecním rozhlase: s upřesněním ohrožení a základních opatření osobám na území vybrané obce. Předseda povodňové komise tak může operativně udílet pokyny obyvatelům a dalším osobám v ohroženém území ke zvládání povodně
  • megafon
  • SMS
  • telefonát
  • mobilní či pěší spojku
  • další způsoby (např. zveřejnění na úřední desce - jako duplicitní, doplňková varianta, hromadné sdělovací prostředky: vyslání ČT a ČRo)