Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí 1
Tel.: +420 571 674 111
ID datové schránky: 9c4bard
E-mailepodatelna@muvalmez.cz

Odbor životního prostředí
Soudní 1221
757 01 Valašské Meziříčí 1


Vedoucí odboru:

Ing. Jana Kopecká,
vedoucí oddělení vodního hospodářství, 
tel.: 571 674 212
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Tel.: +420 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ing. Káčerová Jana
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

vedoucí oddělení vodního hospodářství
Ing. Zápecová Dana
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra