Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíZpůsob zajištění aktualizace

Skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, a změny v kontaktech se do povodňového plánu zapracovávají průběžně, nejméně však 1x ročně.