Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíHladinoměry - Valašské Meziříčí

Branky (Loučka)

Hladinoměrná stanice kategorie C Branky se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 16. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje obec Poličná, která se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Brňov 1 (Medůvka)

ValMez_C06_Brňov_1
most MK 

Brňov 2 (bezejmenný tok)

ValMez_C07_Brňov_2
železniční most

 

Bynina - u hřiště (Černý p.)

VM_Bynina_H3

Ve střední části obce Valašské Meziříčí – Bynina, ř. km 2,920 

 

Hrachovec (Hrachovecký p.)

Ve střední části obce Valašské Meziříčí – Hrachovec, ř. km 1,310
VM_Hrachovec_H1

Jarcová (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Bečvy v ř. km 62,50, 100 m pod mostem. Platnost SPA je pro úsek toku soutoku s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Jasenice (Jasenický p.)

Jasenice_H

Na mostu vedle obce u lomu, ř. km 3,620

Kelč (Juhyně)

Hlásný profil kat. B je umístěn ve městě Kelč na pravém břehu řeky, nedaleko č. p. 294. Platnost SPA je pro úsek od obce Všechovice po ústí do Bečvy. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat, která lze kontrolovat na přiloženém odkazu. Město Kelč dále rozesílá zprávy MěÚ Valašské Meziříčí, OÚ Chropyně, VHD Povodí Moravy Brno a KOPIS HZS Zlín. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Komárno (Juhyně)

Hlásný profil kategorie C. Povodňové značky SPA jsou umístěny na mostní konstrukci silnice č. II/150. Úrovně hladiny, při kterých je dosaženo příslušných SPA, jsou odvozeny z předchozích zkušeností a historických záznamů. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Komárno, informace předává povodňovým orgánům obce Všechovice a ORP Bystřice pod Hostýnem. 

 

Krásno nad Bečvou (Bečva)

C01_Krásno_n_B

ValMez_C01_Krásno_nad_Bečvou

Most do obce Juřinka.

Krhová H2 (Srní potok)

VM_Krhová_H2

Hladinoměr Krhová, u kostela. Srní p.

Ve střední části obce Valašské Meziříčí – Krhová, ř. km 1,312

 

Krhová (Srní potok)

ValMez_C08_Krhová

Umístění: most silnice II. tř. směr Nový Jičín u prodejny Kutač

Křivé (Křivský p.)

ValMez_C05_Křivé
pod mostem MK u hasičské zbrojnice

 

LG Bystřička nad přehradou

Hlásný profil kategorie C LG Bystřička nad přehradou je provozovaný PMO – Závod Horní Morava. Nachází se na vodním toku Bystřička v obci Malá Bystřice cca 5,5 km východně od intravilánu obce Bystřička.

Loučka (Loučka)

C9_Loučka_1

ValMez_C9_Loučka_1

Mlýn č.p. 1

Mikulůvka H (Mikulůvka)

Hlásný profil kategorie C bez odesílání dat je umístěn v západní části intravilánu obce Mikulůvka na mostu vedle koupaliště (ř. km 2,720) v blízkosti č.p. 234 na pravém břehu.

Oznice_H (Oznička)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostu přes silnici III/05725 pod obcí jižním směrem, ř. km 2,387 toku Oznička. Provozovatelem je obec Oznice. 

Oznice - lať (Oznička)

ValMez_C17_Oznice

Poličná (Loučka)

Hladinoměrná stanice Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 2 (ř. km 1,197). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Poličná (Loučka) - lať 1

Vodočetná lať Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 7. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Poličná (Loučka) - lať 2

Vodočetná lať Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, levobřežní opěrná zeď před mostem silnice II/150, ř. km. 1.413. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Rožnov pod Radhoštěm (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kategorie B, který je ve správě ČHMÚ Ostrava, se nachází na mostě u ČS PHM v blízkosti Tesly, na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Platnost SPA je pro úsek toku Horní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm.

Střítež nad Bečvou (Černý potok)

Hlásný profil kategorie C Střítež nad Bečvou (Černý potok) se nachází ve střední části obce za obytným domem na sloupu elektrického vedení. Servis zajišťuje firma KOCMAN envimonitoring s.r.o.

Teplice nad Bečvou (Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází v Teplicích nad Bečvou, na toku Bečva, v areálu lázní Teplice n. Bečvou, cca 400 m nad lávkou pro pěší, levý břeh. SPA jsou platné pro úsek: Valašské Meziříčí - Lipník nad Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Valašská Bystřice (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C se nachází na přemostění přes vodní tok Bystřička nedaleko obecního úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je obecní úřad. Obec dále varuje obec Bystřička, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm). Provozovatelem je obec Valašská Bystřice.

Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází ve městě Valašské Meziříčí na toku Rožnovské Bečvy (ř. km 1,40) u jezu v ul. Kupkova. Platnost SPA je od Rožnova pod Radhoštěm po soutok se Vsetínskou Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

ValMez Bynina (Černý p.)

ValMez_C02_Bynina

most MK (pod areálem INZEP)

VD Bystřička (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. A se nachází pod hrází VD Bystřička, na levém břehu. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Veselá (Veselá)

C10_Veselá

ValMez_C10_Veselá

Vsetín (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na levém břehu Vsetínské Bečvy pod mostem k továrně MEZ, v blízkosti ulice Jiráskova a č.p. 1813. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od soutoku se Senicí po soutok s Bystřicí.

Zašová (Zašovský potok)

Hladinoměr Zašová (Zašovský potok) se nachází na mostě přes Zašovský potok ve střední části obce Zašová. Provozovatelem hlásného profilu kategorie C Zašová (Zašovský potok) je obec Zašová.