Povodňový plán města KrupkaCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 297, z toho 58 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města Krupka - agregované

Ohrožené objekty záplavovým území Zalužanského potoka

Ohrožené objekty záplavovým území Krupského potoka

Ohrožené objekty záplavovým území Krupského potoka

Ohrožené objekty vlivem rozlivu Maršovského a Unčínského potoka

Ohrožené objekty vlivem rozlivu Maršovského potoka

 

Ohrožující objekty

Při povodni by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek ze třech průmyslových zón. 
Ohrožující objekty na území města Krupka
Kontaminovaná místa na území města Krupka

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Krupka.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Krupka u předsedy povodňového orgánu města.