Povodňový plán města KelčPOVODŇOVÝ PLÁN města Kelč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-34187/2020/5419; ze dne 15. 09. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005854/2020; ze dne 22. 04. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚVM 105665/2020; ze dne 23. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2023
offline verze 30. 11. 2023
digitalizovaná verze 30. 11. 2023
databáze POVIS 30. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i